Naše služby

 • Profesionální outsourcing bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany i jednorázové poskytnutí služeb s maximálním ohledem na potřeby zákazníka
 • Efektivní řešení dle požadavků a možností klienta
 • Zařazení prací do kategorií dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů.Účast při projednání hygienickou stanicí je samozřejmostí
 • Vypracování potřebných směrnic a dokumentací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro splnění požadavků legislativy
 • Vyhledání a vyhodnocení rizik
 • Školení zaměstnanců prezentační formou nebo pomocí e-learningu
 • Příprava podkladů pro kontroly ze strany oblastního inspektorátu práce, hygienické stanice a hasičského záchranného sboru, příp. dalších kontrolních orgánů
 • Osobní účast při vyšetřování pracovních úrazů i při kontrolách kontrolních orgánů
 • Nepřetržitý HOTLINE
  Naší prioritou vždy bude maximální spokojenost zákazníka. Jsme spolehliví, flexibilní a samozřejmostí je nabídnout Vám nejefektivnější řešení při minimalizaci nákladů. Můžete se spolehnout. Zkušenosti našich stávajících zákazníků naleznete v odkazu Reference v levém menu.