Prezentační školení

  Školení probíhá v prostorách zaměstnavatele s využitím našich vlastních data-projektorů. Součástí přednášky může být projekce filmu s odpovídající tématikou tak, aby byla udržena pozornost a zájem posluchačů.
  Časový rozsah školení upřesňujeme vždy individuálně po dohodě se zaměstnavatelem, školení je možno provádět i v brzkých ranních nebo večerních hodinách tak, aby provoz společnosti byl narušen co nejméně.
  Školení je možno vést odděleně pro vedoucí a řadové zaměstnance nebo pro obě skupiny společně.

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) - základní kurz. Toto školení je určeno pro zaměstnance vykonávající méně rizikové práce, nepř. práce administrativního charakteru apod.
 • BOZP a PO - základní kurz doplněný o specifika daného pracoviště. Školení připravíme s ohledem na konkrétní požadavky zaměstnavatele, rizika daného pracoviště a opatření pro jejich minimalizaci. Zahrnuje práci ve výškách a nad volnou hloubkou, je-li vykonávána. Doporučujeme pro výrobní podniky, např. truhlářství, kovoobrábění, stavebnictví, výroba potravin apod.
 • BOZP a PO při práci s ruční motorovou pilou
 • BOZP a PO při práci s křovinořezem
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek

E-learning

E-learning je velmi jednoduché řešení, pokud chcete mít se školením zaměstnanců co nejméně starostí. Tento způsob školení rovněž doporučujeme osobám samostatně výdělečně činným. Výstupem jsou všechny zákonem předepsané dokumenty.

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) - základní kurz. Toto školení je určeno pro zaměstnance vykonávající méně rizikové práce.
 • Osobám samostatně výdělečně činným připravujeme obsah školení vždy na míru podle vykonávané činnosti.