O nás

    Naše firma se aktivně věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví při práci téměř 30 let. První osvědčení Odborně způsobilé osoby je datováno rokem 1979. Od té doby prošla naše legislativa mnoha změnami, které nás nutili neustále se zdokonalovat a vzdělávat se v této oblasti. K zásadní změně došlo 1. 1. 2007, kdy nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Abychom svým klientům zajistili skutečně bezchybný servis, ihned jsme absolvovali kurs pro získání osvědčení Odborné způsobilosti podle nového zákoníku práce.
    Jedním z našich specialistů je člen zkušební komise EMPLA, spol s r.o. pro prověřování odborné způsobilosti v zajištění úkolů pro prevenci rizik. Tato skutečnost je důkazem o našich zkušenostech, profesních kvalitách i postavení na trhu.
    K naší práci využíváme veškeré moderní technologie, naši zákazníci mají k dispozici nepřetržitý HOTLINE, mohou využívat služeb od jednorázových školení až po celkovou péči o problematiku BOZP a PO, vždy se snažíme vyhovět individuálním požadavkům každé firmy.
    Věříme, že i Vy se stanete našimi spokojenými zákazníky a ochráníte tak svoji firmu před následky, které z nedodržování zákonných povinnosti v této oblasti plynou.